Tổng đài điện thoại Sài Gòn là một trong những đại lý chuyên cung cấp tổng đài điện thoại Panasonic và các loại điện thoại để bàn và điện thoại Panasonic.